سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر ششم: اخلاص منتشر شد.

اخلاص یکی از مهم ترین آموزه های دینی است که همواره مورد توجه انبیا و شرایع الهی و مورد تأکید عالمان اخلاق بوده، در دانش های اسلامی مانند فقه، اخلاق و عرفان بررسی شده است. عالملن دینی در بررسی مسائل اخلاقی به طور معمول به سنت و سیره نبوی(ص9 در کنار دیگر منابع دینی مراجعه نموده، از آن بهره برده اند. در این کتاب برآنیم تا مسئله اخلاص را با درنگی بیشتر از منظر سیره نوب(ص) بازکاویم و زوایا، ارکان و لوازم آن را پی جوییم. آنچه بیش از همه فضای این کتاب را پر کرده، دستاوردها و برون دادهای اخلاص است.
فصل اول: کلیات
فصل دوم: دستاوردهای اخلاص
فصل سوم:خصال و نشانه های مخلصان
این کتاب به قلم حمیدرضا شاکرین با شمارگان 1000 نسخه، 96 صفحه و قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader