سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر پنجم: عشق و محبت منتشر شد.

در این کتاب معنا و معنون محبت، اقسام و انواع محبت، گستره و قلمرو محبت، محبت و جوان در کلام و کردار نبوی، نقش محوری محبت در زندگی فردی و اجتماعی، متعلقهای محبت اعم از خدا و اولیای خدا، رابطه و پیوند معرفتی- محبتی با اولیاء الله یا نسبت وجودی انسان متکامل با انسان کامل مکمل، راه کارهای محب خدا و محب محبوبان خدا شدن و کارکردهای محبت مورد بحث و تحقیق و تدقیق قرار گرفته است.
بخش اول: محبت شناسی ـ فصل اول: مفهوم شناسی محبت و بسامد قرآنی ـ روایی آن ـ فصل دوم: کارآمدی محبت ـ فصل سوم: گونه شناسی محبت ـ فصل چهارم: نسبت شناسی معرفت و محبت با تعالی فرد و جامعه
بخش دوم: جوان و محبت ـ فصل اول: جوانی پیامبر اعظم(ص) و محبت به جوان ـ فصل دوم: اخلاق نبوی(ص) با جوانان و جامعه
بخش سوم: رابطه محبت و زندگی ـ فصل اول: تنظیم روابط انسان بر محور محبت
بخش چهارم: محبت به غیر خدا آری یا نه؟ ـ فصل اول: چرایی محبت به غیر خدا ـ فصل دوم: چگونگی محبت به غیر خدا
این کتاب به قلم محمدجواد رودگر با شمارگان 1000 نسخه، 120 صفحه و قیمت 5000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader