سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی (ص) ـ دفتر چهارم: پندهای عرفانی منتشر شد.

در این کتاب، تلاش شده تا جایی که امکان دارد تنها به آموزه‌های نبوی مراجعه کنیم و آنچه را از ایشان در راستای نیل به آرمان عرفان در دست داریم، از نو بفهمیم. جز در مواردی که مراجعه به سایر آثار، گره‌ای از کار فهم گشوده است.
بخش اول: کلیات ـ فصل اول: مفهوم شناسی پند و موعظه ـ فصل دوم: ویژگی های مفهوم پند و موعظه ـ فصل سوم: انواع پند و موعظه ـ گفتار اول: پند و موعظه واقعی یا غیرواقعی ـ گفتار دوم: پندهای موفق یا ناموفق ـ گفتار سوم: انواع پند یا موعظه براساس محتوا ـ گفتار چهارم: مفهوم شناسی عرفان ـ بند اول: عرفان عملی ـ بند دوم: کشف و شهود عرفانی ـ بند سوم: جهان بینی عرفانی 
بخش دوم: پندهای عرفانی پیامبر(ص) ـ فصل اول: انواع پندهای عرفانی پیامبر(ص) ـ فصل دوم: پندهای عرفانی پیامبر(ص) ـ گفتار اول: توبه ـ بند اول: توبه حقیقی ـ بند دوم: نتیجه توبه ـ بند سوم: مراتب توبه ـ گفتار دوم: مراقبه و محاسبه ـ گفتار سوم: توحید ـ بند اول: مراتب توحید و اخلاص ـ بند دوم: اخلاص در کلام ـ بند سوم: اخلاص در نیت ـ بند چهارم: اخلاص در وجود ـ گفتار چهارم: توکل ـ بند اول: مراتب توکل ـ بند دوم: ارتباط توحید وجودی با فهم صحیح توکل ـ گفتار پنجم: صبر ـ بند اول: حکمت صبر در برار درد و رنج ـ گفتار ششم: رضا ـ گفتار هفتم: محبت.
این کتاب به قلم روح الله چاوشی با شمارگان 1000 نسخه، 72 صفحه و قیمت 3000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader