سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر دوم: فلسفه اخلاق منتشر شد.

فلسفه اخلاق علمی است که به مبادی تصوری و تصدیقی عام اخلاق می‌پردازد و مباحث زیر را شامل می‌شود: 1ـ مفاد باید و نباید، حسن وقبح، مسئولیت و الزام 2ـ عقل عملی و نظری 3ـ رابطه باید و هست 4ـ کلیت قواعد اخلاقی  5ـ دین و اخلاق 6ـ نظام اخلاقی اسلام 7ـ مکاتب مختلف اخلاقی در فرا اخلاق و اخلاق هنجاری
آنچه از مباحث مذکور از سخنان گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم قابل اصطیاداست شماره 2-3-4-5 و احیاناً 6 می‌باشد و در بعضی از این موارد شاید نتوان مطالبی را به طور قطعی به ایشان نسبت داد بلکه به عنوان احتمال راجح مطرح گردد.
بخش اول: مباحث مقدماتی. فصل اول: تعریف فلسفه اخلاق ـ فصل دوم: فرااخلاق ـ فصل سوم: اخلاق هنجاری ـ فصل چهارم: موضوع و مسائل فلسفه اخلاقی ـ فصل پنجم: ضرورت فلسفه اخلاق
بخش دوم: فلسفه اخلاق از منظر رسول اکرم(ص) ـ فصل اول: عقل علمی و نظری ـ فصل دوم: رابطه باید و هست ـ فصل سوم: کلیت قواعد اخلاقی ـ فصل چهارم: اخلاق و دین ـ فصل پنجم: نظام اخلاقی
این کتاب به قلم حسن معلمی با شمارگان 1000 نسخه، 80 صفحه و قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader