سبد خرید

مجموعه از نگاه نبوی(ص) ـ دفتر اول: معنا و هدف زندگی منتشر شد.

پرسش از علت به وجود آمدن انسان، پیشینه ای به بلندای تاریخ دارد. ممکن است برای بسیاری این پرسش، عادی و غیر قابل اعتنا به نظر برسد ؛ اما بسیاری از متفکران بودند به سرنوشت ساز بودن این سئوال، شگفتی  بودنِ انسان در این دنیا و لزوم تأمل در آن اذعان داشتند. چگونه ممکن است کسی در مکانی زندگی کند که نداند کجاست و برای چه به آن جا آمده است؟ برخی با سرگرم کردن خود، فکر خود را به طور موقت هم که شده از پاسخگویی به این سئوال و سئوالات مشابه منصرف می کنند، اما آیا می شود پرسشی با این اهمیت از ذهن محو شود؟ این سئوال به قدری مهم است که بر خلاف تصورات عامیانه به فلسفه یا مذهب خاصی مربوط نیست بلکه اگر خوب دقت شود به اساس اندیشه و چرا گفتن های انسان باز می گردد.
این کتاب به قلم علیرضا موفق با شمارگان 1000 نسخه، قیمت 4000 تومان به صورت مشترک توسط کانون اندیشه جوان و دفتر نشر معارف منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader