سبد خرید

کتاب عدالت از منظر مردم سالاری دینی و لیبرال منتشر شد.

مفهوم بنیادین عدالت به مثابه دغدغه‌ای خاموشی ناپذیر در تاریخ اندیشه‌ورزی سیاسی ـ اجتماعی، آوردگاه بحث و نظر اندیشمندان بوده است. عدالت مبتنی بر پی‌رنگ اصول دموکراسی لیبرال، سرانجام بسامان خود در تأمین همه نیازهای فرد می‌جوید؛ اما عدالت در رویکرد مردم سالاری دینی و خاستگاه اسلامی‌اش از ریشه‌های خلقت فطری این نیاز در انسان معنا می‌گیرد. کندوکاو مباحثی چون چیستی اصول دموکراسی لیبرال و مردم سالاری دینی و عدالت از منظر مردم سالاری دینی و دموکراسی لیبرال راهی است برای نقد و بررسی این مقوله در آن دو رویکرد و چگونگی راهکارهای تحقق آن در اندیشه مردم سالاری دینی.
این کتاب در هفت گفتار تنظیم شده است. در گفتارهای اول و دوم به تبیین مفاهیم بحث و اصول نظری هر یک از مکاتب پرداخته؛ در گفتارهای سوم، چهارم و پنجم به نگرش هریک از این دو مکتب به عدالت، اشاره و نظرگاه هریک به عدالت مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. پس از روشن شدن مرزهای مردم سالاری دینی و جداسازی آن از دموکراسی لیبرال، در گفتار ششم، عدالت را از منظر دو مکتب، مورد مقایسه قرار داده و در گفتار هفتم به ساز و کارهای تأمین عدالت اجتماعی از منظر مردم‌سالاری دینی پرداخته شده.
این کتاب به قلم سیدمحمرضا شریعتمدار و سیدکاظم سیدباقری با شمارگان 1000 نسخه، 160 صفحه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader