سبد خرید

کتاب اسماء و صفات خدا منتشر شد.

‏ اندیشور دینی بعد از یأس از شناخت ذات الوهی، أسماء و صفات خدا را محور تفکرات خود قرار می‌دهد که چنین ورودی هر چند موجب روشنگری‌هایی شده است، لکن در مواردی شاهد ظهور تفاسیر ناسره مثل الهیات سلبی و قول به خلوّ ذات خدا از صفات کمالی(اشاعره و معتزله) هستیم. در این کتاب افزون بر بررسی دیدگاه‌های مختلف در باب صفات خدا در سه بخش(لفظ، معنا و هستی‌شناسی) و تحلیل آنها، به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شده است:
معنی و حقیقت اسماء و صفات الوهی چیست؟ آنها چه رابطه‌ای با ذات خدا، با یکدیگر و با خلق دارند؟ از چه راه‌هایی(ظاهر‌گرایی، اشتراک معنوی، تمثیل)، می‌توان به تبیین صفات پرداخت؟ آیا صفات الهی نامتناهی است؟ أسماء و صفات حق تعالی چه نقشی در خلق عالم و اداره آن دارند؟ آیا أسماء لفظی تأثیری در جهان و برای انسان دارد؟
کتاب «اسماء و صفات خدا» جهت تبیین أسماء و صفات الهی در سه فصل تنظیم شده است.
فصل اول متکفل مباحث لفظ شناسی مانند: تعریف اسم و صفت و تفاوت آن دو ، امکان وجود اسم برای خدا، تناهی یا عدم تناهی أسماء خدا و توقیفی بودن آن است. در فصل دوم دیدگاه های مختلف در امکان شناخت معانی أسماء و صفات خدا، راه های شناخت آن و معانی صفات خبریه را مورد  بررسی و تبیین قرار می دهد. آخرین فصل کتاب ناظر بر هستی شناسی اسماء و صفات خداست که مؤلف در آن به تبیین  نسبت ذات با صفات، حادث یا قدیم انگاری صفات و نقش أسماء و صفات در خلقت و تدبیر جهان می‌پردازد.
این کتاب به قلم  محمدحسن قدردان قراملکی، 331 صفحه با شمارگان 500 نسخه و قیمت 18000 تومان منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader