سبد خرید

کتاب اعتزال نو و اندیشه های حقوقی علم دینی و… (جلد سوم) منتشر شد.

در این کتاب به تحلیل و نقد آرای اعتزال نو در موضوعات مهمی چون حقوق اساسی و اندیشه های حقوقی، علم دینی، مغالطه ها و نقد آرای اختصاصی برخی از اعتزالیان جدید پرداخته ایم. این جلد در سه بخش تدوین شده است:
ـ بخش اول،
در موصوع حقوق حقوق اساسی و اندیشه های حقوقی مشتمل بر پنج فصل است. فصل اول، به تبیین و نقد آرای جمعی از نواعتزالیان در مسئله حقوق بشر پرداخته شده است. فصل دوم عهده دار تبیین آزادی در گفتمان اعتزال است. فصل سوم نگرش حقوقی نواعتزالیانبررسی شده است.
ـ بخش دوم کتاب در دو فصل به موضوع مهم و بحث برانگیز علم دینی از نگاه برخی از نواعتزالیان  اختصاص یافته است. دیدگاه های دکتر سروش محور نقدهای این بخش قرار گرفته است.
ـ بخش سوم حاوی مقاله های تک نگاری است که هرکدام به موضوع خاص یا به نقد آرای فرد خاصی از نواعتزالیان پرداخته است.
این کتاب به کوشش محمد عرب صالحی با شمارگاه 500 نسخه در 462 صفحه و با قیمت 23000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader