سبد خرید

چاپ نهم کتاب مبانی اندیشه سیاسی اسلام منتشر شد.

اندیشه سیاسی در رابطه با سیاست و حکومت شکل می گیرد، عناصر اصلی این مجموعه عبارت از: امامت، ولایت فقیه، شورا، احترام به افکار عمومی، حق تعیین سرنوشت جمعی، رضایت عمومی، انتقاد خیرخواهانه(نصح)، نظارت عمومی (امر به معروف و نهی از منکر)، آزادی و استقلال و سیادت اسلام و دولت اسلامی.
اندیشه سیاسی اسلام به لحاظ قلمرو مباحث کلامی با کنکاش عقلی مورد بحث قرار می گیرد و چون سایر مباحث کلامی در توحید و معاد و امامت به جرگه مباحث فلسفی اسلام می پیوندد و در حوزه فقهی با متد استنباط از متون قرآن و سنت مورد بررسی قرار می گیرد و در هر دو حوزه از تجربیات بشری نیز سود برده می شود.
کتاب اندیشه سیاسی اسلام، در هشت فصل به شرح موارد فوق می پردازد:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: دین و سیاست
فصل سوم: سیری در اندیشه های سیاسی
فصل چهارم: فلسفه سیاسی اسلام
فصل پنجم: اندیشه سیاسی در متون اسلامی
فصل ششم: قدرت سیاسی و توسعه
فصل هفتم: مسائل حقوق بشر در اندیشه سیاسی اسلام
فصل هشتم: نتیجه گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader