سبد خرید

سی و هشتمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

ـ فقه تولید، انباشت و کاربرد سلاح های غیرمتعارف با محوریت فقه امامیه/ ابوالقاسم علیدوست
ـ شرط اجرای تکلیف بایع به تسلیم توسط خریدار/ علیرضا باریکلو
ـ سلاح های کشتار جمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها / محمود حکمت نیا
ـ بررسی استثنائات صلاحیت محاکم نظامی در قانون اساسی / جعفر یزدیان جعفری
ـ ادله فقهی منع به کارگیری سلاح های هسته ای( با رویکرد حقوق بشر دوستانه محیط زیست)/ محمود یوسف وند
ـ نقد کیفرشناختی تشهیر رسانه ای/ علی مراد حیدری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader