سبد خرید

کتاب معرفت شناسی اصلاح شد(جایگاه خدا در اندیشه دینی معاصر غرب) منتشر شد.

کتاب معرفت شناسی اصلاح شده به بررسی و نقد اندیشه معرفت شناسان نحله معرفت شناسی اصلاح شده مغرب زمین می پردازد. از آنجا که یک متن کلاسیک برای بررسی اندیشه معرفت شناسان نحله معرفت شناسی اصلاح شده مغرب زمین وجود ندارد، این مکتب در معرض تفسیرها و تعبیرهای متعددی قرار گرفته است و ما ناچار به برخی از این تفسیرها نیز خواهیم پرداخت؛ البته در این میان به خاطر حفظ جهت بحث، افکار آلوین پلانتینگا را محور بحث قرار خواهیم داد؛ چراکه برخی معتقدند هیچ فیلسوف مسیحی در بیست سال اخیر به این اندازه از عقلانیت مسیحیت دفاع نکرده است.
تفکر اصلاح شده از طرف متفکران غربی مورد انتقادهای فراوان واقع شده است. نقل و ارزیابی انتقادها نیز بخشی از رویکرد این نوشتار خواهد بود. در این میان نقدهای نگارنده نیز که از زاویه ای خاص به مسائل می نگرد به انتقادهای متفکران دیگر افزوده شده تا نوشتار از نوآوری و ابداع خالی نباشد.
بخش های این کتاب عبارتند از:
ـ بخش اول: تحولات اندیشه پلانتینگا
ـ بخش دوم: تفسیرهای مختلف دیدگاه پلانتینگا
ـ بخش سوم: انتقادها
این کتاب نوشته مجتبی جعفری اشکاوندی با شمارگان 1500 نسخه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader