سبد خرید

کتاب پایه ها و پیامدهای صهیونیسم منتشر شد.

صهیونیسم که در اواخر قرن نوزدهم به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی ظهور کرد، با توجه به تأثیراتش به موضوعی مهم و جالب برای مطالعه تبدیل شد. از آن تاریخ تاکنون کتاب‌ها و مقالات متعدد و متنوعی دربارة این موضوع به رشته تحریر درآمده است. این تلاش برای معرفی و شناخت صهیونیسم از این واقعیت ناشی شده است که صهیونیسم تأثیرات گسترده‌ای در جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه برجای گذاشت. تأسیس رژیم صهیونیستی به عنوان یک دولت و جنگ‌های متعددی که در خاورمیانه به وقوع پیوست، ازجمله مهمترین تأثیرات صهیونیسم به حساب می‌آید.  با این تأثیرات گسترده و عمیق، زندگی و سرنوشت مردم کشورهای خاورمیانه تحت تأثیر صهیونیسم قرار گرفته است ازاین رو مطالعه و شناخت آن نه تنها به عنوان موضوعی مهم و جالب توجه، بلکه به عنوان پدیدهای که زندگی ملت‌های منطقه، ازجمله ملت ایران را متأثر ساخته است، ضروری می‌نماید. این کتاب با توجه به این ضرورت و با هدف پاسخ گفتن به برخی از سؤال‌ها دربارة چگونگی شکل‌گیری صهیونیسم و ترسیم وضعیت آن تدوین شده است.
این کتاب شامل سه فصل می باشد که عبارتند از:
ـ فصل اول زمینه های ظهور صهیونیسم
ـ فصل دوم پایه ها و مبانی صهیونیسم
ـ فصل سوم تأثیرات و پیامدهای صهیونیسم
کتاب پایه‌ها و پیامدهای صهیونیسم  به قلم حاکم قاسمی با شمارگان 500 نسخه و قیمت 12000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader