سبد خرید

پنجاه و یکمین فصلنامه علمی – پژوهشی ذهن منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:

– تحلیل معناشناختی حوزه معنایی تعلیم در قرآن عاملیت خدا در فرآیند تعلیم/ محمد رکعی، شعبان نصرتی، محمد رنجبر حسینی
– اعتماد پدیری شهود اخلاقی/ بهروز محمدی منفرد
– تصویری نظام مند از معرفت شناسی سهروردی/ مهدی عباس زاده
– اصالت وحدت تحویل گرایانه و اصالت وحدت کمال محور نفس و بدن/ مهدی غیاثوند
– تحویل گرایی یا غیرتحویل گرایی در معرفت شناسی دلیل نقلی/ عبداله محمدی، یارعلی کرد فیروزجایی
– ابن رشدگرایی آکوئینی(نگاهی تطبیقی)/ ابراهیم دادجو
– کل گرایی در آرای کوهن با توجه به کل گرایی کواینی/ سیدعلی هاشمی، مرتضی صداقت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader