سبد خرید

کتاب عدالت سیاسی منتشر شد.

برای گشوده شدن افق های نخستین برای تحلیل و بررسی دقیق‌تر عدالت سیاسی از منظر اندیشه سیاسی اسلام ، کوشیدیم تا در گام اول برخی از نگاه‌ها نگرش‌ها و دیدگاه‌های موجود را بررسی کنیم. برای این امر در این مجموعه، مقالات را در شش فصل سامان دادیم.
در فصل اول به مفاهیم و کلیات بحث پرداخته‌ایم. که در مقاله اول عدالت اجتماعی و مسائل آن مورد بحث قرار گرفته است. مقاله دوم عدالت دارای ابعاد گوناگونی همچون عدالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اداری بوده و حوزه های مختلف از زندگی جمعی انسان را شامل می شود. در مقاله سوم نویسنده می‌کوشد تا به مفهوم کاربردی عدالت، شاخص‌های اجرایی و سپس به موانع اجرایی آن بپردازد.
در فصل دوم به عدالت و مفاهیم همسو پرداخته شده. در مقاله اول تعامل عدالت و آزادی در اندیشه سیاسی اسلام کانون توجه بوده است. در مقاله دوم بر یکی از مفاهیم همسوی عدالت که شورا و مشورت باشد تأکید شده است.
در فصل سوم به عدالت سیاسی در دیدگاه سیره اهل بیت(ع) می‌پردازد که خود یکی از منابع مهم در فهم عدالت سیاسی است. در مقاله اول این فصل عنوان «پیوند سیاست و عدالت در سیره فاطمه زهرا (س)» در جست و جوی رابطه میان سیاست و عدالت از منظر فاطمه زهرا (س) است.مقاله دوم با عنوان «عدالت خواهی و خودکامگی ستیزی در اندیشه سیاسی علی(ع) به عدالت در حوزه حکومتی و پیامدهای آن توجه دارد. مقاله سوم با عنوان امام علی(ع) و ابعاد عدالت اجتماعی به سفارش‌ها و دستورهای امام علی(ع) در طول زمامداری خود به استانداران و فرمانداران در ممالک مختلف اسلامی می‌پردازد.
فصل چهارم به عدالت سیاسی در دیدگاه اندیشوران معاصر می‌پردازد که از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مقاله اول با عنوان عدالت و کرامت انسانی در اندیشه امام خمینی(ره) به رابطه میان عدالت و کرامت انسانی می‌پردازد. مقاله دوم این فصل به عدالت و آزادی در رویکرد آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر می‌پردازد که تأمل‌ها و اندیشه‌ورزی‌های ارزشمندی در این باره داشته است. مقاله سوم به فلسفه عدالت، در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری می‌پردازد.
فصل پنجم عدالت سیاسی و تجربه رشد نام دارد که تلاش شده تا پشتوانه نظری و ارتباط استوار میان عدالت و پیشرفت را تبیین کنیم. در مقاله اول با عنوان پیوند عدالت و پیشرفت در حوزه سیاست بر پیوند عمیق میان عدالت و پیشرفت تأکید شده. در مقاله دوم با عنوان گفتمان عدالت سیاسی در انقلاب اسلامی به تجربه انقلاب اسلامی برای آزمودن عدالت و تکاپو و حرکت در آن می‌پردازد.
فصل ششم در نگرشی تطبیقی و انتقادی، به نقد و بررسی عدالت سیاسی در دیدگاه اندیشوران غربی می‌پردازد. مقاله اول به نقد و بررسی دیدگاه ایمانوئل کانت یکی از متفکران بزرگ و تأثیرگذار مغرب زمین درباره حکومت دینی می‌پردازد. مقاله بعد به نقد و بررسی یکی از مشهورترین نظریه‌های عدالت در غرب می‌پردازد که جنبه‌های سیاسی- اجتماعی برجسته‌ای دارد.
این کتاب به کوشش سیدکاظم سیدباقری با شمارگان 1000 نسخه، 510 صفحه و قیمت22000 تومان منتشر شده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader