سبد خرید

کتاب فلسفه عرفان سیاسی منتشر شد.

این کتاب بر آن است تا جلوه­های الهی- عرفانی سیاست را برجسته کند و عرفان سیاسی را که به عنوان یکی از گرایش‌های علوم سیاسی، مورد توجه قرار دهد، گرایشی که کمتر مورد توجه پژوهشگران و سیاست­ورزان قرار گرفته است. اگر زوایای این گرایش علمی، خوب تبیین و تحلیل شود، می‌تواند موضوع و مسائل و رویکرد اندیشه­وران سیاسی را تغییر دهد؛ اگر قرنها بحث از «فیلسوف-شاهی» بر مباحث و تاملات سیاسی سایه افکنده بود، در دانش عرفان و گرایش عرفان سیاسی،  می­توان بحث از «عارف-شاهی» یا «کامل- شاهی» را مطرح کرد که در آن انسان کامل با رویکرد اخلاقی- اجتماعی وارد جامعه و سیاست می­شود و جامعه را به سوی هدایت و سعادت به پیش می­برد.این کتاب، می­تواند زمینه­ساز گشایش گره­ها و آسیب‌های جدّیی گردد که در حوزه سیاست وجود دارد. اگر به طور جدی نظریه پردازان دانش سیاست، آموزه­های عرفانی را تحلیل و بررسی کنند و صاحبان قدرت آنها به اجراء در بیاورند، می‌توان برخی از دردها و بحران‌های پیچیده را درمان کرد.
کتاب پیش‌رو ضمن بیان مقدمه در هفت فصل و خاتمه، سامان‌دهی شده است؛ فصل اول، به تبیین، اهمیت، چارچوب و روش تحقیق خواهد پرداخت. فصل دوم، مفاهیم و مؤلفه‌های اساسی عرفان سیاسی را تشکیل خواهد داد. فصل سوم: به مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، معرفت شناختی و فرجام شناختی عرفان سیاسی می­پردازد. فصل چهارم، اهداف، غایات عرفان سیاسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل پنجم، قلمرو عرفان سیاسی خواهد بود.فصل ششم، به بیان مسائل اساسی عرفان سیاسی و فصل هفتم، به الگوهای حکومتی انبیاء الهی به عنوان عارفان حقیقی، پرداخته است. خاتمۀ کتاب به نتایج فصول و برخی نکات به عنوان دستاورهای تحقیق اشاره خواهد کرد.
این کتاب به قلم بهرام دلیر با شمارگان 1000 نسخه، 260 صفحه و قیمت 12500 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader