سبد خرید

کتاب جرایم علیه امنیت منتشر شد.

در مجموعه پیش‌رو، تنها مقالاتی گرد‌آوری شده است که مرتبط با موضوع امنیت و آسایش عمومی باشد. این موضوعات در متون حقوقی غالباً در آثار مستقلی تحت عنوان  «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» مورد بحث قرار می‌گیرند.
با وجود آنکه تمامی جرایم به نحوی امنیت جامعه و آسایش اجتماع را به هم می‌زنند و به همین جهت نیز جرم تلقی می‌شوند،‌ لیکن در برخی جرایم، خدشه به امنیت کشور و آسایش عمومی بصورت کاملاً ملموسی مشهود است و لذا جداگانه مورد بحث قرار گرفته و عنوان مستقلی را به نام جرایم علیه امنیت، به خود اختصاص می‌دهند. در توضیح مطلب و به عنوان مثال باید گفت، هر چند ضرب و جرح یک شخص در یک منازعه عادی، تجاوز به امنیت جانیِ مضروب تلقی می‌شود و به نوعی آرامش اجتماع را به هم می‌زند، لیکن این عمل با محاربه یا بغی که هدف آن ایجاد وحشت عمومی یا سرگونی حکومت است، متفاوت به نظر می‌رسد. وجه دیگری که در توضیح تفکیک برخی از جرایم خاص تحت عنوان «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» بیان شده، آن است که در جرایم علیه امنیت و آساش، موضوع مستقیم جرم امنیت و آسایش عموم است در حالیکه در جرایم دیگر لطمه به امنیت و آسایش امری است ثانوی و فرعی.
مقاله نخست این مجموعه با عنوان «گفتمان فقهی و جرم‌انگاری در حوزه جرایم علیه امنیت ملت و دولت» به قلم جناب آقای حسین‌ آقابابایی به رشته تحریر درآمده است. مولف گفتمان فقهای اهل سنت و امامیه را در دو حوزه جرم محاربه که جرمی است علیه امنیت ملت و جرم بغی که جرمی است علیه امنیت دولت، مورد بررسی قرار می‌دهد.
دومین مقاله این مجموعه که اثر دیگری از جناب آقای حسین آقا بابایی است،‌ «تحلیل جرم‌براندازی در حقوق کیفری ایران» نام دارد. در این مقاله به تحلیل ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم‌براندازی که موضوع برخی از مواد قانونی است،‌ پرداخته شده است؛ در مبحث مربوط به رکن مادی این جرم؛ مباحثی چون؛ قیام مسلحانه، طرح براندازی، حمایت مالی و تسلیحاتی از طرح براندازی،‌ نامزد شدن در حکومت کودتا و … نقد و بررسی شده است.
تحلیل جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان سومین مقاله این مجموعه است که به قلم آقایان محمد جعفر حبیب‌زاده و سید درید موسوی مجاب،‌ نگاشته شده است. در این مقاله که در واقع تحلیل و بررسی ماده 500 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) است، پس از بیان تاریخچه تقنینی جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، با تأکید بر این نکته که، جرم مذکور با عنایت به دامنة موضوعی موسع و غیر مصرح در قانون و همچنین ماهیت رفتار مجرمانه، مستلزم ارائه تحلیلی دقیق می‌باشد، به تحلیل ارکان این جرم پرداخته شده است.
در چهارمین مقاله این مجموعه که با قلم ناچیز نگارنده این سطور با عنوان «سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد فی الارض»، تحریر شده است به بررسی این موضوع پرداخته شده است که آیا افساد فی‌الارض،‌ همان محاربه است یا جرم مستقل و جداگانه‌ای است که مجازات‌های چهارگانه مذکور در آیه 33 سوره مائده نسبت به مرتکب آن اعمال می‌شود.
مقاله «افساد فی الارض چیست، مفسد فی الارض کیست» عنوان پنجمین مقاله این مجموعه است که به قلم اینجانب و به عنوان مکمل مقاله پیشین، تألیف شده است. در این مقاله پس از پذیریش دوگانگی دو جرم محاربه و افساد،‌ با بررسی مصادیق فقهی و قانونی جرم افساد فی الارض، به تبیین مفهوم جرم مزبور و ارایه ضابطه‌ای برای تشخیص آن، پرداخته شده است.
ششمین مقاله این مجموعه؛ «تروریسم سایبری» است که به قلم امیر حسین جلالی فراهانی نگاشته شده است. مولف با تبیین این نکته که اقدامات تروریستی، یکی از تهدیدات امنیتی مهم است که همواره ملت‌ها و دولت‌ها را مورد هدف قرار داده و عمدتاً‌ با پیامدهای بسیار زیانباری همراه است.
مقاله «جرایم سازمان یافته» که به قلم جناب آقای «محمد ابراهیم شمس» نگاشته شده است پس از ارایه تعریفی از جرم سازمان یافته، به تحلیل ویژگی جرم مزبور از قبیل؛ غیر ایدئولوژیک بودن سازمان یا گروه مجرمانه، وجود سلسله مراتب، استفاد از ارعاب و خشونت،‌ می‌پردازد.
«جرم انگاری پول‌شویی» که به قلم جناب آقای علی مراد حیدری تألیف شده است، هشتمین مقاله، مجموعه پیش‌روست. مولف پس از بیان تاریخچه جرم پول‌شویی و بیان آثار منفی فراوانی که این جرم در حوزه اقتصاد، امنیت،‌ سیاست و … دارد،‌ در صدد پاسخگویی به این سؤال بر می‌آید که آیا در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مبانی فقهی، امکان جرم انگاری پدیده پول‌شویی وجود دارد یا خیر؟
نهمین مقاله این مجموعه به قلم جناب آقای عبدالحمید خسروی با عنوان «پول‌شویی و راهکارهای مبارزه با آن» است. در این مقاله با ارائه تعریفی از پول‌شویی و روش‌ها و مراحل ارتکاب این جرم به این نکته توجه داده می‌شود که نظر به متنوع بودن روش‌های کسب سود حاصل از اعمال خلاف، شیوه‌های پوی‌شویی نیز متنوع بوده و به عواملی همچون جرم، نوع سیستم اقتصادی و قوانین و مقررات کشور محل وقوع با تطهیر جرم، بستگی دارد.
مقاله «پول‌شویی الکترونیکی» عنوان دهمین مقاله این مجموعه است که به وسیله جناب آقای امیر حسین جلالی فراهانی به رشته تحریر درآمده است. در این مقاله به حوزه جدیدی از پول‌شویی پرداخته می‌شود،‌ که در اثر بانکداری الکترونیک و تحولات شگرف به وجود آمده در این عرصه، ایجاد شده است.
«امنیت و شریعت (نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)» عنوان یازدهمین مقاله این مجموعه است که به قلم جناب آقای محسن اسماعیلی، به نگارش درآمده است. مولف پس از بیان اهمیت امنیت و ضرورت ایجاد احساس امنیت در جامعه، با تبیین مفهوم امنیت و ابعاد آن، ارتباط امنیت را با برخی قواعد حقوقی توضیح داده و ابعاد امنیت فکری ـ فرهنگی و سیاسی ـ اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در مقاله مزبور با تأکید بر مخدوش بودن امنیت اجتماعی ـ سیاسی، بدون تأمین امنیت فکری و فرهنگی،‌ موضوع ارتداد که از مصادیق بارز اخلال در امنیت فکری ـ فرهنگی، جامعه است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
«حقوق امنیت اطلاعات شبکه» عنوان آخرین مقاله این مجموعه است که به قلم جناب آقای سیدوحید ابوالمعالی حسینی و سرکار خانم زهراسادات علیزاده طباطبایی به نگارش در آمده است . مؤلفین مقاله با تبیین جنبه‌های گوناگون امنیت اطلاعات، به معرفی برخی از زوایای مفهوم و ساختار چندوجهی امنیت اطلاعات پرداخته و در این مسیر، به توضیح و تبیین جرایم رایانه‌ای، حریم خصوصی در فضای مجازی، مسئولیت مدنی دارنده رایانه یا کاربران شبکة جهانی می‌پردازند و در پایان نیز مدیریت مواجهه با بحران امنیت اطلاعات و ادله اثبات جرایم مربوط به این حوزه را مورد بررسی قرار می‌دهند.
این کتاب به کوشش حسینعلی بای با شمارگان 300 نسخه، 384 صفحه و قیمت 25000 تومان منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader