سبد خرید

کتاب درآمدی بر فقه اخلاق منتشر شد.

سوال کلان این تحقیق درباره چارچوبی است که برای ورود به عرصه فقه اخلاق باید به رعایت آن همت گماشت؛ چارچوبی که با پاسخگویی به سوالاتی ترسیم می شود که برای ورودی پخته در عرصه علمی تازه ناگزیر از پاسخگویی بدان هستیم؛ از این رو در این نوشته تلاش می شود تا ابتدا تصویری از فقه و تفقه و ریشه ها و جلوه ها و روش های آن ترسیم شده و عرصه های فعال و مغفول آن، مشخص و از این رهگذر ضرورت بازنگری در گستره و روش کار فقه مشخص شود.
سپس در بخش دوم از اصول به مثابه روش استنباط فقهی گفت و گو شده و پس از تعیین چارچوب موجود آن، تبویبی تازه و متناسب با نیازهای  امروز ارائه خواهد شد.در ادامه با عرصه های تازه اصول دیداری خواهیم داشت و از تولد اصولی خبردار می شویم که در عرصه فقه الاخلاق ابزار استنباط فقیه خواهد بود و همان وظیفه اصول موجود در فقه الاحکام را این اصول تازه در فقه الاخلاق بر عهده می گیرد.
در بخش آخر از بخشی از تفقه و فقه در حوزه اخلاق سخن گفته می شود که گرچه پیشینه ای دارد، ولی چندان که باید به آن پرداخته نشده است. در این بررسی، پیشینه ای دارد، ولی چندان که باید به آن پرداخته نشده است. در این بررسی، پیشینه، عرصه ها، مصادر و منابع، نقش علم رجال و شیوه تحقیق در این حیطه و مهم ترین مسائل حوزه فقه اخلاق مورد توجه خواهند بود.
این کتاب به قلم امیر غنوی با شمارگان 1500 نسخه، 440 صفحه و قیمت 18000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader