سبد خرید

کتاب درآمدی بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی منتشر شد.

بی گمان مسیحیت یکی از بزرگ ترین و مهم ترین ادیان در طول حیات دینی و بشر است. در مواجهه با این دین برخی آن را دینی جعلی و ساختگی می خوانند. در مقابل، گروهی به دفاع از آن می پردازند و تعالیم آن را بی هیچ تردیدی پذیرایند. گروهی نیز برآنند که مسیحیت دینی الهی است که از مسیر اصلی خود منحرف گردیده است. مسلمانان و مسیحیان آزاداندیش از طرفداران این نظریه به شمار می روند و برای این عقیده دلایل گوناگونی ارائه نموده اند. در این نوشتار، ضمن آشنایی با آیین مسیحیت، سعی شده است تا مخاطبان با نقدهای وارد شده بر کتاب مقدس و الهیات مسیحی نیز آشنا شوند.
فصول این کتاب و بخش های آن عبارتند از:
فصل اول: کتاب مقدماتی– بخش اول مباحث مقدماتی (شامل دو سوال می باشد)، بخش دوم عهد قدیم(شمل دوازده سوال)، بخش سوم عهد جدید(شامل بیست و شش سوال)، بخش چهارم پرسش های کلی درباره کتاب عهدین(شامل سی و پنج سوال) می باشد.
فصل دوم: الهیات مسیحی که شامل هفده سوال می باشد.
این کتاب به قلم محمدضیاء توحیدی با شمارگان 2000 نسخه،280 صفحه و قیمت 12000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader