سبد خرید

کتاب فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

این کتاب در یک مقدمه، چهار بخش و چند فصل مورد بررسی قرار می گیرد.
در بخش اول مفاهیم، کلیات و روش تحقیق مورد توجه قرار می گیرد که این بخش در قالب سه فصل ارائه شده است تا ضمن بررسی مفاهیم و کلیات، مباحث روشی نیز به طور مفصل بررسی شود؛ در بخش دوم تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و در هم تنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید مورد بررسی قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تأثیر تأسیس جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی در قالب چهار فصل بررسی می شود؛ و نهایتاً بخش آخر به بررسی نظام سازی در فقه سیاسی بر اساس تجربه حکومت اسلامی اختصاص خواهد داشت.
این کتاب به قلم کمال اکبری با شمارگان 1000 نسخه، 438 صفحه و قیمت 17000 تومان منتشر شده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader