سبد خرید

کتاب تحول طرح های خاورمیانه ای آمریکا: مبانی موانع و چالش ها منتشر شد.

در این کتاب تلاش شده است تا روندهای تحول طرح‏های منطقه‏ای خاورمیانه بر اساس دگرگونی‏های ساختاری در محیط منطقه‏ای و بین‏الملل تبیین گردد. به همین دلیل است که تحلیل تاریخی ـ ساختاری برای تبیین این اثر استفاده شده است. از سوی دیگر، نشانه‏های بحران در سیاست خاورمیانه‏‏ای آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. هرگونه تغییر در الگوهای رفتار آمریکا را می‏توان انعکاس ناکارآمدی الگوهای قبلی دانست. به هر میزان شدت و گستره مداخله‏گری آمریکا افزایش یابد، امکان مقاومت در برابر تبیین رویکردی نیز بیشتر می‏شود. مقاومت اجتماعی شهروندان خاورمیانه را می‏توان به­عنوان نمادی از هویت‏یابی در کشورهای اسلامی دانست. انعکاس این امر در ارتباط با بیداری اسلامی و جنبش‏های اجتماعی اسلام‏گرا قابل تحلیل است. بیداری اسلامی را باید واکنش در برابر مداخله‏گرایی سازمان‏یافته آمریکا دانست.
بخش های این کتاب عبارتند از:
بخش اول: بررسی شکل بند یهای ژئوپلتیکی و امنیتی خاورمیانه
بخش دوم: ماهیت، اهداف و فرایند سازماندهی طرح خاورمیانه بزرگ
بخش سوم: شاخص های اجتماعی- هویتی خاورمیانه
بخش چهارم: قالب های گفتمانی و کنش سیاسی در خاورمیانه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
بخش پنجم: قالب های گفتمانی و کنش سیاسی در خاورمیانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
بخش ششم: اهداف سیاسی آمریکا در خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی
بخش هفتم: واکنش بازیگران منطقه ای در مقابله با طرح خاورمیانه بزرگ
بخش هشتم: مکانیسم تأثیرگذاری کشورهای رقیب بر طرح خاورمیانه بزرگ
بخش نهم: چالشهای طرح خاورمیانه بزرگ برای آمریکا
این کتاب به قلم ابراهیم متقی با شمارگان 500 نسخه، 568 صفحه و قیمت 25000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader