سبد خرید

جلد هشتم از مجموعه اخلاق الاهی اثر مرحوم آیت الله العظمی مجتبی تهرانی با موضوع توبه منتشر شد.

جلد هشتم از مجموعه اخلاق الاهی اثر مرحوم آیت الله العظمی مجتبی تهرانی با موضوع توبه منتشر شد.
این کتاب 280 صفحه دارد و در سه بخش اصلی شامل:
1- توبه
2- انابه
3- مرابطه سامان یافته است.
مباحث سلسله ی اخلاق الاهی که تا کنون نه جلد آن منتشر شده در نهایت به صورت زیر عرضه خواهد شد.
جلد اول: شامل درآمدی بر اخلاق و خرد. چاپ شده.
جلد دوم: شامل مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 1 (شهوت‌طلبی، دنیاطلبی، جاه‌طلبی و…)
جلد سوم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 2 (زهد، غنا، قناعت، سخاوت، خیانت و…)
جلد چهارم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 3 (آفات زبان 1 ) چاپ شده.
جلد پنجم: مباحث قوه‌ی شهویه‌ی 4 (آفات زبان 2) چاپ شده.
جلد ششم: مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی 1 (شجاعت، تهور، حلم، خشم، مدارا، حسن خلق و…)
جلد هفتم: مباحث قوه‌ی غضبیه‌ی 2 (تواضع، تکبر، غرور، عجب، عصبیت و…)
جلد هشتم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ی نفس 1 (گناه، توبه، تقوی) چاپ شده.
جلد نهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 2 (آزمایش الهی)
جلد دهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 3 ( صبر و شکر) چاپ شده.
جلد یازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 4 (ذکر، غفلت، نیت، اراده)
جلد دوازدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 5 (اخلاص، ریا، صدق، نفاق، خوف و رجا)
جلد سیزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 6 (محبت، توکل، رضا، تسلیم، انس، شوق) چاپ شده.
جلد چهاردهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 7 (اصول و موانع پیوندها) چاپ شده.
جلد پانزدهم: آثار مشترک قوای سه گانه‌ی نفس 8 (اخلاق معاشرت)
جلد شانزدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 9 (پیوند با اهل ایمان) چاپ شده.
جلد هفدهم: آثار مشترک قوای سه‌گانه‌ی نفس 10 (پیوند با معصومان) چاپ شده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader