سبد خرید

چهل و نهمین فصلنامه علمی – ‍پژوهشی ذهن منتشر شد.

 در این شماره می خوانیم:

– نسبت نظریات معنا با واقع گرایی با تأکید بر نظریه معنا نزد علامه طباطبایی(ره) / ابوالفضل کیاشمشکی، سیدعلی هاشمی 
– معیارهای سنجش معرفت شهودی / عبدالکریم عناقه، سیدرضا هاشمی
– نقد و بررسی نظریه تلفیق مفهومی در تبیین فرآیند ساخت معنا در ذهن / بهزاد برکت، لیلا اردبیلی
– تحقیق پذیری داده های فراروانی با رویکرد تجربی و فلسفی/ سیدمرتضی حسینی شاهرودی، فاطمه فرضعلی
– مسئله دور معرفتی و معرفت آسان از دیدگاه ارنست سوسا / سعیده فخار نوغانی، رضا اکبری، جهانگیر مسعودی
– بررسی تطبیقی مبانی هرمنوتیک شلایر ماخر و گادامر در مواجهه با متن دینی/ محمدرضا اسدی، فاطمه نورنژاد
واقعیت لغات؛ رابطه بین نشانه و معنا / ابوالفضل صبرآمیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader