سبد خرید

کتاب فلسفه اصول فقه منتشر شد.

در مجموعه حاضر به ابعاد فلسفی و کلامی مرحوم اصفهانی نیز پرداخته شده است؛ ولی تمرکز اصلی مباحث معطوف به مباحث مربوط به «فلسفه اصول فقه» با محوریت آرای ایشان میباشد.از این جهت، مجموعه حاضر در سه بخش تقدیم شده است؛
بخش اول، درباره مباحث «درباره فلسفه اصول فقه» است. در این بخش، مباحثی مانند تعریف، روش، هدف، فایده، ساختار مسائل و قلمرو فلسفه اصول فقه و تفاوت آن با رئوس ثمانیه و مبادی علم در قالب سه مقاله و یک مصاحبه بیان شده است.
بخش دوم، به بعضی مسائل دانش جدید فلسفه اصول فقه مانند «ارتباط علم کلام با دانش اصول فقه»، « مراد جدی و کاربردشناسی در اصول فقه»، «تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصول فقه»، «نگاهی نو
به مولوی و ارشادی‌بودن احکام و برایند روش‌شناختی آن»، «نظریه حق»، « ماهیت احکام امضایی»، «درآمدی بر مبانی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و هرمنوتیک» و «ظرفیت‌شناسی علم اصول فقه برایتولید علوم انسانی اسلامی» مربوط است که حتی‌المقدور با محوریت آرای محقق اصفهانی تبیین شده‌اند.
البته تعداد مسائل این دانش نوپا، بسیار فراتر از موارد معدودی است که در این بخش مورد مطالعه قرار گرفتند؛ ولی پرداختن به این عناوین از باب نمونه و به دلیل اهمیت آنها بوده است.
بخش سوم نیز به ابعاد کلامی و فلسفی مرحوم محقق اصفهانی مربوط می‌باشد که در قالب دومقاله نیز
سامان یافته است.
این کتاب به کوشش مسعود فیاضی با شمارگان 500 نسخه، 659 صفحه و قیمت 32000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader