سبد خرید

سی و دومین فصلنامه علمی – پژوهشی حقوق اسلامی منتشر شد.

در این شماره می خوانیم:
– شرط ارتکازی در فقه امامیه و حقوق خانواده/ محسن اسماعیلی و امید توکلی کیا
– برسی تطبیقی نظریه های موجه ساز حقوق بشر در غرب و اسلام/ محمدحسین طالبی و علی طالبی
– بررسی مفاهیم « شرط ایمان در شبهات» در فقه امامیه و حقوق ایران/ علیرضا آذربایجانی و محمد محلی و اسماعیل فدایی
– ماهیت حقوقی و شرایط ارکان اوراق بهادار اجاره/ سیدعباس موسویان و سیدعلی اصغر رحیمی
– انشای فعلی نکاح؛ جستاری در عدم مشروعیت/ سیدمهدی میرداداشی و حمید ستوده
– نقد سیاست جنایی تقنینی در قبال تأثیر روابط خانوادگی/ علی مراد حیدری
– رویکردی اسلامی- انتقادی بر راهکار مقابله با آنومی از منظر دور کهیم/ علی محمدی جورکویه و مسعود مصطفی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader