سبد خرید

کتاب تافته جدا بافته(نقد باورهای جریان سلفی وهابی) منتشر شد.

تافته جدا بافته روایتی در قالب نامه و گزارشی از یک گفتمان اعتقادی میان تفکر اصیل شیعی و جریان نوپای سلفی است که با محور قرآن، شش موضوع اصلی را به چالس کشانده و ضمن اشاره به کژروی سلفیان وهابی در باور و رفتار، از سنت نبوی(ص) حقیقت را به نمایش گذارد.
 این کتاب، حکایت برجستگی، نبوغ، تکلیف مداری، نشاط علمی و مؤثر بودن جوانی به نام (احسان) به عنوان شخصیت محوری متن است که از نگاه شش راوی اصلی در موقعیت های مختلف توصیف می شود.
کتاب با نامه هایی از دوست احسان درباره تکفیر آغاز می شود و در پنج فصل دیگر، یادداشت های پدر، همسر، روحانی، استاد و هم سفر احسان، درباره موضوعاتی چون تجسیم و تشبیه، توحید و شرک، توسل، شفاعت، زیارت و تبرک ارائه می گردد.
هر فصل یک موضوع شاخص دارد و با موضوعاتی همخوان ذیل یک عنوان مشترک جمع شده است.حاشیه های کوتاه و بلند، پرونده های متصل و ممزوج هر نامه است که به اقتضای موضوع باز و بسته می شود که گاه مهم تر از متن نمود پیدا می کند.
این کتاب به قلم محمدباقر پورامینی با شمارگان 2000 نسخه، 380 صفحه و قیمت 14000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader