سبد خرید

کتاب مسئولیت اخلاقی حکومت دینی منتشر شد.

این کتاب وظیفه و نقش حکومت دینی در حوزه اخلاق را  محور نقد و بررسی قرار داده است و مباحث مهمی همچون، ایجاد خصال اخلاقی توسط دولت، توسعه و تکامل مباحث اخلاقی در میان شهروندان و کار ویژه های دولت اسلامی در گسترش این ارزش ها را بررسی کرده. نویسنده امید دارد با انجام این مطالعه و تحلیل و مقایسه ادله و مبانی موافقان و مخالفان به تردید و تزلزل نظری مسئولان و متولیان اخلاق در حوزه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا خاتمه داده و امکان پشتیبانی تئوریک و تلاش معتقدانه متولیان این حوزه را فراهم آورد و گامی، هرچند ناچیز، در تحقق اهداف و آرمان های اخلاقی نظام اسلامی بردارد.
این کتاب شامل پنج بخش به عبارت زیر می باشد:
بخش اول کلیات
– فصل اول سیاسی، فصل دوم دین، فصل سوم اخلاق، فصل چهارم حکومت/ دولت
بخش دوم سیاست و اخلاق – فصل اول چارچوب نظری، فصل دوم نظریه های نسبت سیاست و اخلاق
بخش سوم دیدگاه و مبانی مخالفان– فصل اول آرای مخالفان، فصل دوم گزاره های مبنایی مخالفان، فصل سوم نقد و ارزیابی
بخش چهارم دیدگاه و مبانی موافقان – فصل اول آرای موافقان مسئولیت حکومت در اخلاق، فصل دوم ادله مسئولیت حکومت دینی در اخلاق، فصل سوم مبانی نظری مسئولیت حکومت دینی در اخلاق
بخش پنجم مسئولیت اخلاقی حکومت دینی– فصل اول ادله قرآنی و روایی مسئولیت حکومت در اخلاق، فصل دوم نگاه اجمالی به نسبت سیاست و اخلاق در طی ادوار، فصل سوم عصاره گزاره های مبنایی، فصل چهارم کلام آخر(الگوی مطلوب تعامل)
این کتاب به قلم روح الله شاطری با شمارگان 1000 نسخه، 359 صفحه و قیمت 15000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader