سبد خرید

کتاب نقد و بررسی آرای اکنکار منتشر شد.

کتاب نقد و بررسی آرای اکنکار  بر آن است ضمن بررسی آرای و عقاید اکنکار که التقاطی معجون وار از تمامی عرفان های باستانی، الهی و جدید می باشد به نقد و ارزیابی مبانی و نتایج آن بپردازد.
در این میان اکنکار به عنوان جنبش نوین آمریکایی و جدید بود که نمود دیگری یافت. این شبه آیین که زاده جامعه آمریکایی بود، به نیکی توانست با گرته برداری های گوناگون و گسترده، جای پایی برای خویش بگشاید. با جهانی شدن جنبش های معنوی، اکنکار نیز در این راه گام نهاد و توانست در برخی از کشورها نمایندگی ایجاد کند.
قصه این جنبش ها در مغرب زمین زیاد غم انگیز نبود چه اینکه مرهمی بر درد بی دینی آنان بود که کمینه می توانست، مدتی در تسکین جامعه آنها به کار آید.
این گزیده بیشتر بر اساس روشن نمودن  تناقض های آشکار، فرافکنی های گسترده، سوداگری های فریبکارانه و پراکنده گویی های سارقانه شکل گرفته است؛ البته از ارائه زلال معارف شیعی نیز در جایگاه های ویژه و لازم کوتاهی نشده است.
هفت فصل این کتاب:
فصل اول: درباره اکنکار
فصل دوم: رهبران اکنکار
فصل سوم: خداشناسی
فصل چهارم: کارما و تناسخ
فصل پنجم: شریعت کی سوگماد
فصل ششم: آموزش ها
فصل هفتم: روش ها
این کتاب به قلم عبدالحسین مشکانی سبزواری با شمارگان 2000 نسخه، 220 صفحه و قیمت 9000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader