سبد خرید

کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده منتشر شد.

کتاب حاضر عناوین ثانوی و ارتباط آن با حقوق خانواده را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. عناوینی چون ضرر و حرج و نظایر آن که اصطلاحاً عناوین ثانوی خوانده می شود و فقه و حقوق تحت تأثیر آن دگرگونی چشمگیری می یابد و از ظرفیت بالاتری برخوردار می شود. این کتاب به دلیل تبیین موضوع و کارکردهای آن به ویژه در حقوق خانواده و نیز بررسی سازوکار قانون گذاری بر مبنای عناوین ثانوی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و می تواند پاره ای از نیازهای حکومت اسلامی در بخش تقنین و قضا را تأمین کند.
بخش اول این کتاب، ذیل عنوان مبادی و مبانی، به مهم ترین مباحث پایه ای تحقیق توجه می شود. و در این بخش به ترتیب مباحث مفهوم شناسی، مصداق های عناوین ثانوی، سنجه های شناسایی عناوین و احکام ثانوی، مبانی عناوین ثانوی، و شرایط اثر گذاری عناوین ثانوی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
بخش دوم کارکردهای عناوین ثانوی در حقوق خانواده بررسی شده است. کارکرد سلبی و ایجابی عناوین ضرر و حرج، کارکرد سلبی و ایجابی عنوان شرط، و کارکرد سلبی عناوین اکراه و اضرار فصل های سه گانه بخش دوم این کتاب هستند.
تقنین قواعد ثانوی در حقوق خانواده عنوان بخش سوم کتاب می باشد. در این بخش پیشینه و تحولات عناوین ثانوی در حقوق خانواده، نحوه تکوین قواعد ثانوی در حقوق ایران، و بایسته های تقنین قواعد ثانوی مورد مطالعه قرار گرفته است.
در بخش چهارم و بخش پایانی کتاب، عناوین و احکام ثانوی در حقوق خانواده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عناوین ثانوی و تشکیل خانواده، عناوین ثانوی و روابط زوجین، عناوین ثانوی و انحلال خانواده، عناوین ثانوی و حقوق محجورین عناوین فصل های بخش پایانی هستند. 
این کتاب به قلم فرج الله هدایت نیا با شمارگان 1000 نسخه، 488 صفحه و قیمت 21000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader