سبد خرید

کتاب هویت و امنیت ملی در اسلام منتشر شد.

امنیت نخستین نیاز یک اجتماع سالم است که هدفی دارد و برای رسیدن به آن تلاش می کند. هویت هم مانند امنیت دارای نقش ممتاز و کلیدی است. هدف از امنیت این است که زمینه رشد ارزش های والای انسانی و دینی فراهم شود تا در سایه آن هویت انسانی و دینی شکل گیرد و انسان به هدفی که برای او منظور شده است برسد.
در این کتاب کوشیده ایم به جایگاه و ارزش امنیت و هویت چگونگی تحصیل و حفظ و تقویت آن ها و تبیین عوامل ناسازگار با آن ها از دیدگاه اسلام بپردازیم. به همین منظور؛
فصل اول: را به توضیح برخی مفاهیم و مقدماتی اختصاص داده ایم که برای شناخت امنیت و هویت و رابطه آن ها در اسلام به نظر می آید.
فصل دوم: را به توضیح و بسط امنیت از جهت هدف از امنیت اقسام امنیت از جهت نرم افزاری و سخت افزاری و در نهایت آسیب های امنیتی که امنیت را به خطر می اندازند اختصاص داده ایم.
فصل سوم : هویت عناصر تشکیل دهنده هویت را بررسی کرده ایم. هدف از این فصل تبیین چگونگی هویت سازی یا تقویت هویت اسلامی و شناسایی آسیب های هویت دینی است.
فصل چهارم: مناسبات بین امنیت و هویت و رابطه و تعامل متقابل امنیت و هویت در اسلام بررسی شده است.
این کتاب به قلم محمدعلی بخشی نهاوندی، ‌شمارگان 1000 نسخه، 270 صفحه و قیمت 13000 تومان منتشر شده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader