سبد خرید

کتاب اصلاح الگوی مصرف از منظر اخلاقی منتشر شد.

فصل اول: مبانی اخلاقی مصرف
یکی از بخش های بنیادین در هر موضوع علمی، مبانی و اصولی است که معارف و نظریه های مطروحه بر اساس آن ها پایه ریزی می شود. هدف اصلی  در این بخش تحلیل و بررسی مهم ترین نظریه ها درباره مبانی اخلاقی مصرف است. و در این میان به سه نظریه اشاره می شود که به نظر می رسد مهم ترین مبانی اخلاقی در میان متقدمین و متأخرین باشد. دو نظریه نخست به دنیای غرب مر بوط است و نظریه دیگر وظیفه گرایی است.
فصل  دوم: ارزش های حاکم بر مصرف در اخلاق اسلامی
این فصل را می توان به وجوه مبناشناختی و معارف شناختی در حوزه اخلاق مصرف ناظر دانست؛ چرا که این فصل در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول که در آن از اصول و مبانی نظری ارزش های اخلاقی سخن به میان آمده و به پنج اصل بنیادین اشاره شده است. بخش دوم به ارزش های اخلاقی در حوزه مصرف ناظر می باشد.
فصل سوم:راهکارهای عملی بهینه سازی مصرف در اخلاق اسلامی
در این فصل، در یک دسته بندی منظم راهکارها به سه نوع تقسیم شده اند:1- راهکارهای بازدارنده 2- راهکارهای ایجابی 3- راهکارهای تحکیم و تثبیت
فصل چهارم: پیامدهای اخلاقی مصرف گرایی
در این فصل خواهد آمد که اسراف و مصرف گرایی از سه منظر می تواند تأثیرات سوء در رفتارهای انسان داشته باشد 1- در مناسبت های انسان با خدای خود 2- در مناسبت های درونی انسان با خود 3- مناسبت های انسان با همنوعان خود
فصل پنجم: اخلاق مصرف در سیره پیشوایان دین
این فصل سعی دارد وجه الگوشناختی اخلاق مصرف را به تصویر کشد.
فصل ششم: سیره علمی عالمان بزرگ شیعی در مصرف
موضوعی که در فصل ششم مطرح شده گوشه هایی از سیره عملی عالمان بزرگ شیعی را فراروی خوانندگان قرار داده است که در دو حوزه بیان شده است. 1- حوزه فردی و شخصی عالمانی همچون شهید ثانی، حکیم سبزواری، آیت الله بهجت و… به تصویر آمده. 2- حوزه اجتماعی مصرف که غالباً به ایثار و همدردی بزرگان با جامعه ناظر است تا اطرافیان و مردم.
فصل هفتم: نقد ترجمه مقاله اخلاقیات مصرف
این فصل به بررسی و نقد مقاله (اخلاقیات مصرف) می پردازدکه پژوهشگر مغرب زمین یعنی لوری میکولیس آن را قلم زده است در این مقاله مطالب و نکات مثبت و پذیرفتنی از حیث معارف شناختی و راهکار شناختی چشمگیر است. 
این کتاب به کوشش علیرضا موفق، با شمارگان1000نسخه، 358 صفحه و قیمت 17000 تومان منتشر شده است. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader