سبد خرید

کتاب دین و علم منتشر شد.

کتاب حاضر، ترجمه کتاب جامعی است که ایان باربور در سال 1998 آن را با عنوان دین و علم: مسائل تاریخی و معاصر منتشر ساخت. کتاب دین و علم که تلفیق سنجیده ای است از دو کتاب مسائلی در باب علم و دین و دین در عصر علم، علاوه بر اینکه بر پژوهش های علمی متأخر مشتمل است، پژوهش های دینی و کلامی جدید و نیز رویکردهای نو در بررسی تاریخ ارتباط علم و دین را نیز مدنظر قرار داده است. نویسنده غرض از تألیف کتاب را کندوکاوی برای تعیین جایگاه دین در دوران علم و نیز ارائه تفسیری از دین معرفی می کند و در صدد آن است که بتواند هم پاسخگوی ایمان مذهبی باشد و هم به علوم معاصر عنایت داشته باشد.
این کتاب به موضوع بررسی رابطه علم و دین می پردازد. تاریخ ارتباط علم و دین دارای قدمت زیادی است، اما بررسی ارتباط علم و دین، به طور کلی و پیامدهای فلسفی- الهیاتی علوم معاصر، به طور خاص، تا اواسط قرن حاضر به صورتی متمرکز و منسجم انجام نشده بود.
کتاب حاضر به ترجمه پیروز فطورچی، شمارگان 1000 نسخه، 910 صفحه و قیمت 40000 تومان منتشر شده است.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader