سبد خرید

کتاب درباره ادبیات داستانی دفتر پنجم(سلول بنیادین داستان) منتشر شد.

سلول بنیادین داستان، آن فکر یا احساس اولیه ای است که معمولاً در برخورد با یک پدیده خارجی، بی مقدمه به ذهن یا دل هنرمند خطور می کند؛ و می تواند هسته اولیه یک اثر هنری باشد. جرقه اولیه، یک نقطه شروع است. ممکن است یک کلمه باشد، با توضیحات جزئی و چه بسا نامنظم و مبهم اولیه، درباره آن فکر یا احساس آنی.
این کتاب از نه سرفصل تشکیل شده است:
– داستان در بدایت خود
– لزوم اصلاح یک تصور نادرست باستانی
– نام های ویژه ( نقطه آغاز)  شکل گیری داستان
– چیستی سلول بنیادین داستان
– تأثیر جرقه اولیه بر روان هنرمند
– برخی مختصات سلول بنیادین داستان و عوامل شکل گیری آن
– چند تجربه علمی از نویسندگان صاحبنام
– روش های باروری ذهن به سلول بنیادین داستان
– موجودات
این کتاب به قلم محمدرضا سرشار، شمارگان2500 نسخه، 181 صفحه و قیمت6000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader