سبد خرید

کتاب درباره ادبیات داستانی دفتر چهارم(مبانی ادبیات کودک و نوجوان) منتشر شد.

اهداف اصلی:
– شکوفا ساختن و تثبیت گرایش های فطری
– شناساندن بهتر خدا، خود، خلقت و خلق
– کمک به رشد و تکامل شخصیت مخاطب
– عمق و گسترش بخشی به تجارب از زندگی
– بیدارسازی و پرورش وجدان اخلاقی
– کمک به رشد ذهنی
– کمک به رشد عاطفی
– ارضای نیاز جمال دوستی
– ارضای نیاز به نوجویی، تنوع طلبی و تجارب تفریحی
– بیدار و فعال کردن حساسیت ها
مفهوم ادبیات کودکان و نوجوانان – ترکیب « ادبیات کودکان و نوجوانان» خود از دو بخش «ادبیات» و « کودکان و نوجوانان» تشکیل شده است. بخش اول این ترکیب به آن اشعار دارد «خصایص ادبی» موضوع است؛ و بخش دوم آن ویژگی های «روانشناختی و تربیتی» این مقوله تأکید می ورزد. به این ترتیب می توان گفت: ادبیات کودکان و نوجوانان ادبیاتی است که آگاهانه و عالمانه، در چارچوب یک سلسله اصول علمی مورد قبول اهل فن در رشته روانشناسی و تعلیم و تربیت این گروه های سنی آفریده شده است. یعنی یک مقوله «ادبی- علمی» است.
ادبیات کودکان و نوجوانان، عبارت است از مجموعه داستانها، اشعار و نمایشنامه  هایی که ضمن برخورداری از جوهره و کیفیت ادبی لازم، با توجه به خاصه های ذهنی و روانی( استعدادها، علایق، تمایلات) و نیازهای کودکان و نوجوانان، در چارچوب اصول تعلیم و تربیت مورد تأیید شرع، پدید آمده باشد.
کتاب حاضر از چهار فصل و هرکدام دارای چندین سرفصل می باشد:
1– مفهوم ادبیات کودکان و نوجوانان
2- اهداف ادبیات کودکان و نوجوانان
3- اصول ادبیات کودکان و نوجوانان
4- تعریف ادبیات کودکان و نوجوانان
 
این کتاب به قلم محمدرضا سرشار ، شمارگان 2500 نسخه، 134 صفحه و قیمت 5000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader