سبد خرید

کتاب قرآن شناخت منتشر شد.

مجموعه مباحثی که در فصل های این کتاب بررسی می شود، حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا شناختی کلی از قرآن ارائه می دهد که چراغ راه آشنایی عمیق تر نسبت به معارف برونی و درونی قرآن شمرده می گردد و ما را برای فهم و تفسیر قرآن آماده می سازد.
آری! قرآن کتاب هدایت و روشنگر مسیر سعادت و بیانگر تمام آنچه که بشریت به آن نیازمند است، می باشد. قرآن ، معجزه جاودان جهانی و سندحقانیت دین اسسلام است. قرآن، راه فطرت را به روی انسان گشوده و دین مبتنی بر فطرت را، به طور مشخص، برای او بازگو کرده است. قرآن راهی مطمئن و قابل اعتماد در جهان شناسی و جهان بینی است. قرآن، تنها منبع دست نخورده ای است که اسلام راستین را به ما می نمایاند و در آن هیچ گونه تحریف راه نیافته است.قرآن قانونی کامل و بی نقص را در زندگی بشر بیان میکند.
این کتاب دارای چهار بخش و هربخش شامل چند فصل می باشد:
بخش اول: مبانی صدوری قرآن
بخش دوم: تاریخ قرآن
بخش سوم: اهداف و قلمرو قرآن
بخش چهارم: قرآن، عقل و علم
این کتاب به قلم محمدعلی اسدی نسب، شمارگان2000 نسخه، 217 صفحه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader