سبد خرید

شسصت و هفتمین فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات منتشر شد.

در این شماره می خوانیم…
نقد نگرش پراگماتیسم در تبیین ضرورت دین/ محمد محمدرضایی و عظیم عابدینی
– جستاری درباره علم دینی و دینی کردن علوم/ عنایت الله شریفی و محسن سلگی و محمدجعفر محمدزاده
– تأملی در ادله منکران علم پیشین خدا/ محمدحسن قدردان قراملکی
– ذاتی و عرضی در دین/ ابوالفضل ساجدی
– ابوزید و تاریخی نگری/ محمد عرب صالحی
– بررسی و نقد برخی از مهم ترین ادعاها و مبانی ابوزید در«دوائرالخوف»/ مرتضی رستگار
– مفهوم ایمان در آثار استاد مطهری و پل تیلیش/ سیدمجتبی رضوی طوسی
– نقدی بر قرائت ابوزید از ابن عربی(گزارش انتقادی کتاب هکذا تکلم ابن عربی)/ محمدجواد رودگر
چکیده انگلیسی/ زیر نظر ابوالفضل ساجدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader