سبد خرید

کتاب شریعتی، دین و جامعه منتشر شد.

“این کتاب تلاش خواهد کرد با ژرف‌کاوی آثار دکتر در کنار یادآوری نکته‌های مفید اندیشه او لغزش‌هایی را که در آثار وی مشاهده می‌شود مورد توجه قرار دهد.
بی شک استمرار همان نگاه نقادانه خود دکتر به آثارش می باشد. در یک کلام می توان گفت: اصلی ترین دغدغه خاطر شریعتی عدم حضور دین در صحنه زندگی است: او دل مشغول بازگشت به خویشتن و درصدد کشاندن دین از کنج ذهنیت به عینیت زندگی است.
این کتاب ازدوازده فصل تشکیل شده است:
– فصل اول: زیست نامه فکری و جریان های تأثیرگذار
– فصل دوم: روش شناسی معرفت دینی 
– فصل سوم: انسان شناسی 
– فصل چهارم: اسلام شناسی 
– فصل پنجم: دین ایدئولوژیک
– فصل ششم: تشیع سرخ علوی یا تشیع سیاه صفوی 
– فصل هفتم: امامت اجتماعی یا ماوراءالطبیعی 
– فصل هشتم: روشن فکری یا پیامبری
– فصل نهم: غرب شناسی
– فصل دهم: بازگشت به خویشتن
– فصل یازدهم: روحانیت
 -فصل دوازدهم: زن در نگاه شریعتی.
این کتاب با شمارگان2000 نسخه و قیمت 8500 تومان منتشر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader