سبد خرید

کتاب ملاحظاتی بر چالش های فقه سیاسی منتشر شد.

هدف اساسی این کتاب فهم و تبیین مهم ترین چالش هایی است که فقه سیاسی در هر دو تلقی آن (فقه سیاسی به مثابه شاخه ای از دانش فقه، و فقه سیاسی به مثابه شاخه ای از دانش سیاسی اسلامی) با آنها روبه روست. با وجود این نگارنده تلاش می کند پس از تبیین چالش هایی یاد شده، ملاحظاتی اندک در بررسی چالش ها داشته باشد و به آنها به اختصار پاسخ دهد.
سوالات اصلی پاسخ داده شده در این کتاب: مهم ترین چالش های فقه سیاسی کدام است و چه راهکارهایی در پاسخ به آن ها وجود دارد؟
سوالات فرعی کتاب عبارتن از:
1- فقه سیاسی چیست و موضوع آن کدام است؟
2- مهم ترین چالش های معرفت شناختی فقه سیاسی چیست و جه راهکارهایی برای پاسخ دادن به آن ها وجود دارد؟
3- مهم ترین چالش های فقه سیاسی و راه های پاسخ دادن به آن ها کدام است؟…
کتاب حاضر در چهار فصل ساماندهی شده است:
فصل نخست ضمن توضیح مفاهیم اساسی کتاب به منظور ارائه و تبیین چارچوب مفهومی آن ،چالش ها براساس ماهیت فقه سیاسی طبقه بندی می شوند.فصل دوم عهده دار تبیین چالش های معرفت فقه سیاسی است که به اقتضای خصلت ارتباطی دو سویه فقه سیاسی با فقه و سیاست، در دو بخش جداگانه نیز تبیین و بررسی می شوند.فصل سوم به چالش های روش شناختی فقه سیاسی در این دو زمینه می پردازد. فصل چهارم شامل تبیین چالش های موضوعی فقه سیاسی است.
کتاب حاضر به قلم منصور میراحمدی با شمارگان1000 نسخه،196 صفحه و قیمت 8000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader