سبد خرید

کتاب اصلاح الگوی مصرف از منظر حقوقی منتشر شد.

این کتاب مشتمل بر پنج مقاله علمی است که موضوع های فقهی، حقوقی و پیشگیرانه را مورد بحث و بررسی قرار داده اند.مقاله نخست به بررسی مبانی فقهی اصلاح الگوی مصرف می پردازد. از نگاه این نوشتار یکی از بارزترین مصداق های تخلف در الگوی مصرف، اسراف و تبذیر است؛در این مقاله می توان به شناخت الگوهای دینی در اصلاح الگوی مصرف، اهمیت و آثار رعایت الگوی مصرف، شناخت موارد تخلف از الگوی مصرف و … اشاره کرد. مقاله دوم با عنوان جایگاه حقوق مصرف کننده در این راستا پرداخته است. نامناسب بودن مصرف در زمینه های مختلف به ویژه در مصرف کالاهای تجدید ناپذیر و انرژی و … پرداخته است.مقاله سوم به موضوع زندان و اصلاح الگوی مصرف می پردازد. زندان از منظر اصلاح الکوی مصرف مورد پژوهش و واکاوی قرار گرفته است.مقاله چهارم به پیشگیری از جرم از رهگذر اصلاح الگوی مصرف  با ارائه  شواهدی از متون اسلامی است.در نهایت مقاله پنجم موضوع حدود آزادی اشخاص در تصرف های مالی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.می توان گفت، موضوع این مقاله در واقع اصلاح الگوی مصرف و ارتباط ان با تحدید قاعده سلطنت است.
کتاب حاضر به کوشش سیدمحمود میرخلیلی، با شمارگان1000 نسخه، 311 صفحه و قیمت10000 تومان منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در حال بارگذاری ...
preloader