سبد خرید

0 out of 5

اصلاح الگوی مصرف از منظر سیاسی به کوشش سیدکاظم سیدباقری

190,000 ریال
اصلاح و بازنگری در الگوهای رفتاری، در امور جامعه و زندگی جمعی راهگشاست. خرد اصلاحگر و تجربه های بشری به ما می آموزد که گاه، قانون گذاران و سیاست گذارانبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader