سبد خرید

0 out of 5

سیاست و حکومت (دفتر بیست و نهم)/ محمدحسن قدردان قراملکی

50,000 ریال
“ درآمد: اهمیت موضوع و دین و سیاست در آثار استاد. فصل اول – دین و سیاست: تعریف سیاست و اقسام آن، جایگاه سیاست در اندیشه اسلامی، معنای همبستگی دینبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader