سبد خرید

0 out of 5

خردورزی

20,000 ریال
“ دربارة جایگاه عقل و خردورزی در دین نیز بهترین و مناسب‌ترین موضع، موضع اعتدال است. چرا که در صورت حفظ اعتدال، نه به هدف پاسداشت حرمت وحی، منزلت عقلبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader