سبد خرید

0 out of 5

گفت‌و گو با امروز

90,000 ریال
“ در جهان غرب پایه های اقتصاد بر مکاتبی چون ‌امانیسم،لیبرالیسم،‌نئولیبرالیسم، مدرنیسم و… قرار دارد و جوامع غربی به سمت و سوی انسان‌محوری،‌ فردگرایی و لذت‌مداری کشیده شده است. اقتصادبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader