سبد خرید

0 out of 5

جامعه شناسی روحانیت ایران معاصر/ سلیمان خاکبان

510,000 ریال
هدف این کتـاب، پاسخ به چهـار پرسـش اساسـی درباره روحانیت اسـت. پرسـش‌هـا از منظـر کـلان و جامعـه‌شناختـی مطـرح شده؛ یعنی کل جامعه و نهادهای تشکیل دهنده آن بررسی و سوال‌هایبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader