سبد خرید

0 out of 5

بررسی فقهی مدیریت زنان در مناصب سیاسی/ علی آقاپیروز

350,000 ریال
اساساً بحث از جواز یا حرمت مدیریت زنان در عرصه امور عمومی و تصـدی مناصـب سیاسـی و اجتمـاعی در سطـح کلان جامعه که مستلزم سرپرستی زنان بر قشر عمده‌ای ازبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader