سبد خرید

0 out of 5

فقه و حقوق قراردادها (ادله عام روایی)/ ابوالقاسم علی‌دوست

590,000 ریال
این کتاب ادله عام روایی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است و ادلـه عام قرآنی، در کتاب دیگری مطمـح نظر قـرار گرفـته اســت. در ادلــه روایـی قراردادهــا روایــاتبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader