سبد خرید

0 out of 5

مشروعیت سیاسی کیفر اثر محمد یکرنگی

1,250,000 ریال
این کتـاب بر دیدگاه قرارداد اجتماعـی به عنوان مهم‌ترین شکل نظریه رضایت عمومی تمرکز دارد. با ایـن حال، بدیـن معنا نیسـت که دیـگر گـرایش‌هـای رضـایـت عمومـی از اهمـیت برخوردار نیستند،بیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader