سبد خرید

0 out of 5

حقوق متقابل مردم و حکومت اثر محمدحسن قدردان قراملکی

150,000 ریال
 اندیشه سیاسی امام علی رابطة مردم با حکومت به صورت دوجانبه و متقابل است. هیچیک نیز محق به نادیده گرفتن حقوق دیگری نمی‌باشند. از دیدگاه ایشان حقوق مردم بر حکومتبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader