سبد خرید

0 out of 5

رییس جمهور در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اثر داود مهدوی زادگان

250,000 ریال
این کتاب در دو بخش اصلی به موضوع ریاست جمهوری در رهنمودهای رهبر معظم انقلاب می پردازد:  بخش اول با عنوان “چگونه آمدنی است” که در آن به الگوی «حضوربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader