سبد خرید

0 out of 5

مجلس خبرگان: مشروعیت، وظایف و اختیارات اثر سید احمد حبیب نژاد

500,000 ریال
مجلس خبرگان مولود مبارک پیوند جمهوریت و اسلامیت نظامی نوپدید است که بعد از فروپاشی رژیم شاهنشاهی در ایران مستقر گردید. نوظهور بودن حضور مردم در تعیین سرنوشت خویش بربیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader