سبد خرید

0 out of 5

فهم در دام تاریخی نگری: گادامر و تاریخ مندی فهم/ محمد عرب صالحی

160,000 ریال
کتاب حاضر به تبیین و نقد آرا و دیدگاه های هانس گئورگ گادامر، فیلسوف شهید و معاصر آلمانی در موضوع «فهم» پرداخته و در ضمن آن در خصوص مبحثی درازدامنبیشتر بخوانید
در حال بارگذاری ...
preloader